V tento den se také sloužila bohoslužba ke cti tohoto světce. Tradici troubených a zpívaných mší, která svého největšího rozkvětu dosáhla za dob Františka Antonína hraběte Šporka, přežila do dnešní doby. Uctívání svého patrona je vyjádřením vztahu myslivců k historii, kultuře a tradicím, jako něco, co dává myslivcům nadhled na veškeré dění v přírodě.

Svou sezonu Hubertských mší rovněž zahájil Soubor trubačů Okresního mysliveckého spolku Strakonice, který je v poslední době ve vynikající formě a těší se velkému zájmu ze strany pořadatelů. Sérii Hubertských mší zahájil na Den svatého Huberta 3. listopadu v Milevsku. Impozantní prostory trojlodní baziliky Navštívení Panny Marie, vystavěné ve 12. století v románském stylu, zcela naplnily velebné tóny devíti loveckých rohů. Sváteční atmosféru umocnil pěvecký sbor Sonitus řízený Václavem Krausem, který se strakonickými hornisty úzce spolupracuje. Důkazem velmi dobře odvedeného díla byl bouřlivý potlesk na nádvoří kláštera bratří premonstrátů. Tečkou za velmi vydařenou akcí byl bohatý ohňostroj.

Miloš Vondrášek