Tříkrálová obchůzka Chelčicemi má již více jak dvacetipětiletou tradici a lidé i letos na dětské koledníky čekali a moc pěkně je ve svých domovech přivítali.
Dvě skupinky dětí se třemi králi a pastýřem zpívali všem šest slok písně "My tři králové jdeme k vám…", popřáli hodně zdraví a Božího požehnání a napsali na dveře příbytků znamení ochrany a požehnání, které latinsky znamená "Christus mansionem benedicat" ("Kristus žehnaj tomuto domu") v novém roce 2023.

Ráda bych všem králům, pastýřům, Petře Tlapové i panu faráři P. Janu Turkovi poděkovala za jejich obětavost a odvahu putovat, ale také děkuji všem dárcům, všem, kteří se nebáli otevřít své domovy pro obdarování a podpořili tak dětské aktivity spolku Mája-Tvořivé Chelčice, tak lidi se zdravotními handicapy z Chelčického domova sv. Linharta.
Byli nám dány dvě ruce a dvě dlaně… abychom přijímání a dávání měli vyrovnány, neboť pro život je důležité obojí - zaradovat se, když dárek dostaneme, a stejně tak i prožít potěšení z radosti druhých, které jsme obdarovali.

Všem Vám děkujeme.

Za spolek Mája-Tvořivé Chelčice a Chelčický domov sv. Linharta, Klára Kavanová Mušková, které děkujeme za poskytnutí článku a fotek.