A jak jsme tento den (i když o den dříve) oslavily ve školce? Každá třída mateřské školy si tento den pojala po svém. U Ježečků se děti učily zpívat známou píseň „My tři králové jdeme k vám“, u Soviček se děti seznámily s příběhem tří králů pomocí dramatizace a předškoláci si naopak vyzkoušeli Tříkrálovou sbírku, která pomáhá potřebným lidem.

Paní učitelky a děti ZŠ a MŠ Cehnice