Tento monument byl postavený v roce 1924 podle návrhu akademického sochaře J. E. Kodeta a stojí na místě, kde dne 23. března 1420 svedl Jan Žižka se svými muži o počtu 400 vítěznou bitvu proti takřka osminásobné přesile vyzbrojené panské jízdy v brnění. Stavbu mohyly Jana Žižky zajišťoval stavitel F. Kulíř z Paračova se svými lidmi.

Přibližně 200 metrů od památníků Jana Žižky z Trocnova se nachází dřevěné sochy husitských bojovníků. Tyto čtyři sochy navrhl a vytvořil Ivan Šmilauer z pětimetrového dubu, který byl vyvrácen bouřkou v červenci roku 2011. Každý bojovník má své jméno – Břeněk, Jan, Mikuláš a Viktorín. Tyto sochy jsou uctěním odvahy a hrdinství husitských bojovníků a symbolizují čtyři stovky bojovníků.

Jan Malířský, Strakonice

Za příspěvek děkujeme.