Ochutnat můžete i domácí chleba z místní pece, který upeče pan Augustin Sobotovič. Okoštovat můžete také česnekové placky či houstičky. Chybět nebudou ani tvořivé dílničky a bojovka pana mlynáře pro děti i řemeslný trh pro dospělé.
V každou hodinu na vás navíc čeká komentovaná prohlídka mlýna a pouštění mlýnského kola.
Hudebně akci doprovodí kapela Marnotratníci.
Vstupné na akci, která se koná za každého počasí, je 50/25 Kč.

O Hoslovickém mlýně:

První zmínka o hoslovickém mlýně pochází již z roku 1352. Více pramenů pochází až ze 70. let 16. století, kdy část vsi Hoslovice patřila k johanitskému panství. Díky podrobným informacím v archiváliích řádu lze sestavit seznam majitelů mlýna až do současnosti. Nejstarší zápisy z první gruntovní knihy pocházejí z počátku 20. let 17. století. Mlýnu je zde věnována samostatná složka.

Posledním rodem, který se zapsal do dějin mlýna, byl rod Harantů, který koupil mlýn v roce 1829. Způsob života posledních vlastníků, kteří se od padesátých let 20. století izolovali od společnosti kvůli nejrůznějším perzekucím, kterými jim tehdejší komunistický režim neustále ztrpčoval život, byl výjimečný. Odmítli veškerý technický pokrok, a proto je poslední dochovanou technickou úpravou žentour z počátku 20. století. V areálu tak zůstal zakonzervován tradiční venkovský způsob života, dokumentující hospodaření přibližně ve 20. letech 20. století.

Poslední majitel Karel Harant zemřel v lednu 2004. Po skončení dědického řízení začala jednání o dalším osudu mlýna, který byl již značně zchátralý. Po mnoha jednáních se polorozpadlého mlýna ujal Jihočeský kraj, dnes je ve správě strakonického Muzea středního Pootaví.

Podle odborníků je mlýn zcela unikátní především z hlediska vývoje mlynářství. Jde o jedinečný v místě dochovaný mlýn v Čechách, vzácný doklad způsobu hospodaření a technologie mletí, která byla ve většině mlýnů nahrazována modernějšími již od poloviny 19. století.

Otevírací doba mlýna: září, říjen – úterý až neděle 9.00 – 16.00 hodin.