Poutní kaple Anděla Strážce v Sušici stojí v nadmořské výšce 551 m a 85m nad městem Sušice na vrchu Stráž. Dříve odtud hlídky dohlížely na bezpečí malé osady rýžovníků zlata. Ale s místem je spojeno i několik legend, které hovoří o zázraku, který vedl ke stavbě kaple.

V jedné z nich se uvádí, že si zde hrálo dítě a kolem nohy se mu ovinul jedovatý had. Dítě ve strachu spatřilo anděla, který se k němu sklonil a had zmizel. Proto zde z vděčnosti místní obyvatelé nechali postavit kapli. Postavena byla do dvou let  a 3. srpna 1683 (v době panování Leopolda I) byla vysvěcena biskupem Janem Ignácem Dlouhoveským .

Kaple byla menších rozměrů a stála uprostřed dnešní kaple. V roce 1735 byla obehnána ambity se třemi bránami a v každém rohu je umístěna kaple zasvěcená: Matce Boží - zobrazené na Palladiu, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdaleně.
V roce 1873 byl rozšířen a nově zařízen kůr.  Po opravě v roce 1936 byla 6. září znovu vysvěcena kardinálem Karlem Kašparem, biskupem pražský. Poslední oprava zde byla provedena roku 1995.

Od kaple je nádherný rozhled na Sušici a okolí. Na místo se dá dojít pěšky po cestě lesem, kde se nachází i 14 moderních obrazů křížové cesty. Po dešti je cesta nebezpečná, jinak se tam dá dojet autem až na parkoviště  - po silnici za mostem přes Otavu doleva do ulice Neužilé, po ní doleva do ulice Chmelenské a na konci Sušice doleva až ke kapli. 

 Za tip na výlet děkujeme Janu Malířskému