V roce 1999 se Jiří Tesař zúčastnil v Praze celostátního sjezdu diabetiků a dovezl podklady k založení a činnosti místního sdružení a na podnět Dr. Heleny Vávrové následně sdružení vzniklo. V jeho čele stanul Jiří Černý. Dnes v čele sdružení stojí žena, paní Marcela Štveráková. Její neskonalá energie a nadšení pro věc podporuje všechny, kteří bojují s touto nevyzpytatelnou nemocí.

Díky ní, členům a podporovatelům, bylo možné uspořádat nespočet setkání, přednášek, společenských, kulturních i sportovních akcí, které přispěly ke zlepšení kvality života diabetiků. Za zmínku stojí i každoroční rekondiční pobyty.

Starosta Strakonice Břetislav Hrdlička na setkání poděkoval všem za angažovanost a spolupráci. „Společně jsme silnější a věřím, že i v budoucnu budete pokračovat ve vaší misi s novou energií a odhodláním. Na zdraví a úspěchy dalších let!“

Akce se zúčastnily další významné osobnosti, jako například za Nemocnici Strakonice lékař a náměstek ředitele Michal Pelíšek.