Ve čtvrtek 28. března byli všichni uživatelé azylového domu zváni na velikonoční posezení s opékáním buřtů. A protože jarní čas patří i úklidu, začalo se prací. Sešlo se okolo třiceti lidí.

Když bylo hotovo, nastal čas na svačinu a zábavu. U azylového domu plápolal oheň, voněly buřty a zněla hudba. A protože byly Velikonoce, odměna za práci se nesla v tomto duchu. Lidé dostali beránky, perníčky a další občerstvení spojené s tímto svátkem.