Kostel sv. Anny byl údajně založen u divotvorného pramene, který se stal předmětem uctívání a později také socha svaté Anny z roku 1520, která je dodnes umístěna na hlavním oltáři.
V roce 1720 je kolem kostela postavena krytá chodba – ambity v rozích s třemi kaplemi se zvonicí (cibulové báně). Roku 1761 byla poblíž pramene léčivé vody postava lázeňská budova (Lázně u svaté Anny) a kolem vysázena lipová alej. V roce 1965 by u nejstarší lípy obvod 580 cm. Lázně vydržely pouze několik desetiletí a pak ztratily opodstatnění. 

Nedaleká obec Lhota u Svaté Anny se původně nazývala také Nožířská, Hrnčířská a Pechlátova.

Areál je po většinu roku uzavřen pouze pouť a občas pohřby umožní do něj nahlédnout. 

Jan Malířský, Strakonice