Eva Hurychová a Věra Hrdličková nacvičují skladbu mladšího žactva Čarodějky. Podílí se na ní 23 děvčat, která se scházejí v pondělí k nácviku. Žákyně cvičí s netypickým náčiním - pláštíky, s nimiž doslova čarují a stávají se „malými čarodějkami“. Nepoužívají jen v rozložené formě, objeví se celkem ve čtyřech různých variantách jako míč, tyčka, pláštík a šátek.

Michaela Matasová se ujala nácviku skladby pro dorostenky a mladší ženy Leporelo. Spolupracuje na ní 25 cvičenek, tedy tři celky, s žluto-fialovými karimatkami. Skladba obsahuje prvky akrobacie, aerobiku, jógy i tance a vše na sebe navazuje a graduje od prvního pomalejšího oddílu s prvky jógy směrem k nejdynamičtější aerobikové části.

Skladby jsou již nacvičeny a nyní se cvičitelky věnují spíše procvičování a detailům skladeb.

A kde je můžeme vidět? 8. června v Českých Budějovicích na župním sletu, Čarodějky ještě ve Voticích a samozřejmě v Praze na Edenu ve čtvrtek 4. července při večerním vystoupení.

Všichni se do Prahy již těší a tak jim přejme pěkné počasí. Kromě nácviku na stadionu je čekají i další akce např. návštěva O2 arény, prohlídka Prahy apod. Tak ať si přivezou příjemné zážitky a pocit z dobře vykonané práce.