Začal i nový ročník závodů Jihočeské župy ve všestrannosti, a to plaváním pod taktovkou našich cvičitelů, akce se konala 13. ledna a zúčastnilo se jí 124 sportovců ze sedmi tělovýchovných jednot. Umístění našich cvičenců: kategorie předškolní děti - 2. místo, žákyně - 11., 14. a 20. místo, žáci - 6., 7. a 9. místo, ženy - 2. místo.

Ale ohlédněme se také za podzimem loňského roku. Cvičení rodičů a dětí se pro velký zájem koná ve třech hodinách. Počet předškolních dětí je z kapacitních důvodů omezený. Proto nás těší, že se na nás obrátili strakonické mateřské školy Lidická, Mír a Čtyřlístek s prosbou o spolupráci na projektu Se Sokolem do života. Celostátní projekt, který má letos již 8. ročník, rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu. V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek. Projekt je rozdělený podle věku, pro děti ve věku 3 až 4 rok a 5 až 6 let. Ředitelky díky němu umožní dětem cvičit nejen ve školce, ale i mimo ni. První návštěva a cvičení dětí v tělocvičně sokolovny se líbila nejen dětem a učitelkám, ale i rodičům dětí. Proto bude spolupráce pokračovat i v tomto roce. Nás těší, že se dětem líbí a snad si najdou cestu ke sportování.

Sokolové ve Strakonicích.
GALERIE: Sokol slaví 160 let. Víte, kdo do něj chodil ve Strakonicích?

Zajišťujeme také cvičení mladšího a staršího žactva, žen, mužů a zdravotního tělocviku. I přes nácvik sletových skladeb připravily cvičitelky s dětmi krátká vystoupení na Mikulášskou akademii, která se konala 4. prosince ve velkém sále. Děti sklidily zasloužený potlesk od diváků, především z řad rodičů a prarodičů. Byla i nadílka od Mikuláše, který se dostavil s celou svou družinou. Posledním setkáním, které připadlo na 14. prosince, jsme pak ukončili cvičební rok 2023. Procházka po Podskalí s různými aktivitami a zpěvem koled na nádvoří hradu nás naladila na dětmi tak očekávané vánoční svátky.

Rok 2024 jsme zahájili každoroční „Pyžampárty“ 8. ledna a nyní nás čekají pravidelná cvičení a příprava na další župní přebory v gymnastice, šplhu a atletice.

Jaroslava Čečková, TJ Sokol Strakonice