Všichni žáci 1. a 2. stupně se svými třídními učiteli navštívili chloubu místního spolku zahrádkářů. Sledovali moštování ovoce na moderní poloautomatické lince a využívání postupů uchovávajících charakter nápoje v šetrné míře.
Seznámili se také s technologií pasterizace, která prodlužuje trvanlivost ovocných nápojů. Kdo měl možnost, přinesl si z domova jablečné přebytky a následně mohl čerstvě vylisovaný mošt rovnou popíjet.

Velké díky patří panu učiteli Miroslavu Čapkovi, který tuto akci zajistil a zorganizoval.

Za zaslání článku a fotek děkujeme Jolaně Novotné ze ZŠ v Katovicích