Senioři patří do skupiny obyvatel, která je koronavirovou infekcí ohrožena nejvíce. I přes zvláštní opatření, která v domovech seniorů nyní v souvislosti s epidemií panují, se však na mnoha místech nedaří držet situaci pod kontrolou. Z některých ústavů se tak stávají improvizovaná zdravotnická zařízení, protože převoz pacientů s lehčím průběhem onemocnění do nemocnic přestává být v mnoha oblastech z kapacitních důvodů možný.
„Vzhledem k rapidnímu nárůstu počtu nakažených je pro sociální pracovníky zasažených domovů čím dál tím těžší dodržovat oficiální požadavky krajských hygienických stanic, efektivně rozdělovat pacienty do tzv. COVID zón a dostatečně monitorovat aktuální zdravotní stav nemocných,”“ říká MUDr. Olga Janovská, primářka zdravotnického zařízení Všeobecný lékař.cz, poskytovatele zdravotnických služeb praktických lékařů. „Z hlediska monitoringu zdravotního stavu je pro pracovníky sociálních služeb zásadní zejména tzv. skóre včasného varování, které jsme převzali od našich italských kolegů, u kterých hlavní vlna epidemie proběhla již na jaře. Jedná se o systém sledování průběhu onemocnění, který zdravotní sestru včas upozorní na případné zhoršení pacientova stavu a nutnost hospitalizace v nemocnici, ”dodává Janovská.
Podle primářky Janovské je obdivuhodné, s jakým nasazením v mnoha domovech pro seniory zdravotní sestry s krizovou situací bojují. Dle jejích slov je však potřeba zasaženým domovům akutně pomoci, na mnoha místech navíc není dostačující počet zdravotnického personálu. V reakci na tuto krizovou situaci zavedla se svými kolegy lékaři vedle výrazného zintenzivnění lékařské péče ve spolupracujících ústavech dobrovolnickou infolinku, kterou mohou zcela bezplatně využívat všechny domovy seniorů na území ČR. „Naším cílem je usnadnit kolegům v sociálních službách orientaci v aktuálních opatřeních a doporučených postupech. Zároveň chceme sestry edukovat v oblasti již zmiňovaného skóre včasného varování a pomoci tak správné indikaci pacientů k zintenzivnění péče či hospitalizaci,” vysvětluje Janovská.
Speciální infolinka vznikla jako dobrovolnický projekt praktických lékařů Všeobecného lékaře.cz jako nástroj boje proti koronavirové epidemii. Využít ji může zcela bezplatně jakýkoliv domov seniorů zasažený onemocněním COVID-19. Linka je v provozu každý všední den od 8 do 18 hodin a obsluhuje ji vždy praktický lékař či lékař se specializací na geriatrickou péči. Více informací naleznete na www.vseobecnylekar.cz.

prim. MUDr. Olga Janovská