Pokud by některý z laskavých čtenářů neznal souvislost, jedná se o předka herce Jana Hrušínského, letitého ředitele pražského divadla Na Jezerce. Jemu se zde s Miluší Šplechtovou, životní partnerkou rovněž z umělecké branže, na podzim výše zmíněného roku – a nutno dodat, že po značných peripetiích - nakonec přeci jen podařilo dohledat a následně i uvést do důstojné podoby rov svého prapradědečka. Ten je zde pohřben spolu s páně Červíčkovou chotí Annou. Potud v municipálním periodiku Náš zpravodaj publikované informace.

A nyní k vlastnímu meritu: lidé našeho městečka a jeho částí, ležícího uvnitř tzv. přiblanického trojúhelníku, mají doložitelný vztah a úctu k umění. Zvláště pak takovému, kde jeho prkna odnepaměti znamenají svět. I proto jsem před nedávnem oslovil samotného pana Hrušínského s tím, zda by jménem svým, přeneseně pak i vahou ducha osobností vlastní slavné rodiny, udělil záštitu nad některým ze (sportovně)společenských podniků, které Bavorov již řadu let pravidelně pořádá. Jan Hrušínský odpověděl téměř obratem. Ba co víc, kladně! Uvedený nápad autora těchto řádků se mu zalíbil a v reakci na elektronický dopis takový souhlas dal. A to i s tím, že ona bavorovská akce může ve svém názvu případně nést i přídomek s uvedením jména (příjmení). Když budou souhlasit i povolaní, tedy současní představitelé orgánů Města Bavorov, osobně se přimlouvám za doplnění - a snad i zkrášlení - názvu tradičního Pochodu okolo Bavorova. A dodat mu punc exkluzivity dovětkem: …Po stopách hereckého rodu Hrušínských .

Dávám tedy tímto ve vší skromnosti k posouzení zastupitelstvu/radě města. A pokud by se celá věc stihla vybavit ještě do předpokládaného jarního termínu výše zmíněného turist-podniku, bylo by to, myslím si, jak symbolické, tak i milé a důstojné propojení.

Jak se takový nápad následně osvědčí v praxi, bychom se mohli, a věřím, že i vcelku dohledné době, přesvědčit třeba díky uspořádání dalšího medailonku (posezení) á la entrée přední české dabérky Valérie Zawadské, které se konalo v půli února na půdě místního Panského domu. Příští pozvánka k setkání s občany (nejen) Bavorova by tak mohla být adresována právě hereckému tandemu Jan Hrušínský – Miluše Šplechtová.