Asistenti se kromě výuky angličtiny také zapojují do života svých hostitelských měst. Mnozí nabízejí odpolední konverzační kurzy pro studenty, učitele a další zájemce. Někteří zpívají v místním sboru nebo kapele, sportují, vedou divadelní kroužek nebo pomáhají v místní neziskové organizaci. V tomto školním roce se ve spolupráci s českými kolegy zaměří na doučování studentů, kteří se dostali do skluzu vlivem dlouhé online výuky.

Komise asistenty umisťuje na střední školy různého typu podle jejich vzdělání, zájmů a volnočasových aktivit, které během svého pobytu plánují uskutečnit. Přednost dostávají přihlášky škol z menších měst a z odborných škol, kde mají studenti méně možností procvičovat angličtinu s rodilými mluvčími.

Jednou ze škol, která byla v rámci Fullbright programu pro výpomoc asistentů výuky na středních školách vybrána (již podruhé), je Střední a jazyková škola Volyně.

Naše škola získala asistentku z Minnessoty, Kelsey Halverson pochází ze země hor a sněhu, jejím přáním bylo poznat nějaké české hory i život a školu na malém městě. Volyně je velmi malé město, přesto je plné studentů hned ze dvou středních škol a bývalo plné aktivit, než leccos pozastavil i zrušil Covid. Také zde díky tomu není snadné získat ubytování v soukromí, proto naše Američanka okusila i slasti a strasti internátu. Nakonec covidové období skončilo a s ním se otevřela šance na přímo luxusní privát.

Kelsey už s námi absolvovala prořídlé výlety i oba lyžařské kurzy. My si na oplátku prohlédli na plátně kousky Minnessoty, okusili Halloween, kamarádka připravila Den díkuvzdání, ale Vánoce jsme si užili každý doma. Sladkosti přišly s Valentýnem, americkou dobrotu dostal každý spolu s valentýnkou. Největšími zážitky byly ovšem masopusty ve Zdíkově, Malenicích a Volyni. Velikonoční hon na vajíčka jsme zredukovali na hon na slovíčka, přesto sklidil úspěch, stejně jako jiné hry, jež Kelsey pro studenty připravila.

Na horách zatím byla hlavně na lyžích, a také na Boubíně, protože fotka odtamtud přilákala další asistenty chtivé vylézt nahoru a podívat se na svět z výšky. Byli jsme se porozhlédnout po okolí na kolech, a těšíme se, že nám počasí konečně povolí víc. Jinak Kelsey pilně navštěvuje ostatní asistentky a společně poznávají nová místa u nás i v Evropě.

Ve škole se kromě obvyklé výuky věnuje Kelsey studentům dychtivým konverzace, i takovým, kteří potřebují s něčím pomoci. Vůbec se snaží co nejvíce zapojit do dění, ať už se jedná o to, naučit se trochu česky, kurzy např. malování na hedvábí, nebo sborový zpěv. Viděly jsme spolu i pár velmi zajímavých koncertů ve Volyňské tvrzi. Třeba se teď s dobrým počasím i covidovými čísly najde ještě hodně dalších.

 

Za zaslání článku a fotek děkujeme Jindře Bromové ze Střední a Jazykové školy ve Volyni