V sobotu jsme navečer navštívili skočické přátele z Ukrajiny na farské zahradě, kam jsme byli pozváni ze skočické farnosti na opékání buřtů. Moc děkujeme všem, kteří příjemné setkání připravili.Sobotní odpoledne jsme strávili společně i s ukrajinskými dětmi na divadelním kroužku Chelčické štěstí i na keramickém tvoření. Bylo to moc fajn odpoledne, kde legrace, tvořivost i dobrá nálada vedla svůj prim.

Díky všem!

Klára Kavanová Mušková, Chelčice