Na několika přiložených firemních obálkách bych rád připomenul podniky, které dělaly ve světě jméno a také zajišťovaly práci několika tisícům lidí. Bohužel doba určila jejich pozdější význam a zánik, na obálkách je vidět i změny v názvech.

Samozřejmě v galerii nenajdete všechny, které mám, ale alespoň něco pro připomenutí.