Z historie vaření piva ve Strakonicích

Už 8. prosince roku 1367 byla Bavorem IV. vydána oficiální listina, která měšťanům umožnila získat várečné právo. Z každé várky piva se pak následně odváděla „daň“ v podobě jedné tuny mláta a 3 (případně 4) denárů pasovských pro rychtáře. Výroba piva v domech měšťanů však probíhala mnohem dříve, nikoliv však oficiálně.

Panské hradní pivo konkurovalo pivu měšťanů, ti se tedy v roce 1649 rozhodli pro sjednocení a zřízení vlastního pivovaru v zakoupeném domě č. 47, součástí byla také sladovna. V té době vařilo pivo na 158 domů. Typickým rysem těchto časů byla také třicetiletá válka, která významně ovlivnila počet obyvatel v takto poškozených územích.

Poptávka po kvalitním pivu neustále stoupala a tradiční metoda jeho vaření dávno přestávala stačit. Z pivovarského řemesla se tedy postupně stává průmyslová výroba, kterou charakterizovalo zejména zavádění spodního kvašení. V roce 1873 tak vzniká nový pivovar, pro jeho místo bylo vybráno Podskalí v blízkosti řeky Otavy. (Zdroj: www.pivovar-strakonice.cz)