Albrechtice jsou částí obce Drahonice, v roce 2011 zde bylo 35 adres s 58 obyvateli. První písemná zmínka o obci je z roku 1253 kdy jí daroval Bedřich manžel královny Kunhuty se souhlasem krále Václava I. spolu s Drahonicemi, Radějovicemi a Dunovicemi řádu Křížovníků s červenou hvězdou. 
Kolem obce se nachází rybníky: Trávnický, Horní a Dolní Svojetín, Babka, Bejšovec, Mlejnecký, Sirotčí, Korytný, Žebrák, Horní a Dolní Luskovec, Kunšovský s mlýnem, dnes zde pod rybníkem stojí Domov Kunšov s.r.o., zajišťující sociální služby osob s demencí.
Na návsi je ještě rybník Albrechtický, u něhož stoji kaplička z let 1858/59 a je zasvěcená sv. Janu Nepomuckému a před ní najdeme ještě kříž z roku 1829. Dál zde byli Purkart Arnošt z Kestřan, dalším majitel byl Ctibor z Kestřan a po něm 1534 jeho bratr Bohuněk z Kestřan, všichni se psali na Humprechticích jak se tehdy ves jmenovala. V berní rule z roku 1654 se v Humprechticích uvádí 5 hospodářů - Václav Petřík, Jiří Liška, Ondřej Čermák, Pavel Louženský a Vavřinec Kuneš. V roce 1869 je zde 171 obyvatel, roku 1920 pak 24 domů a 156 obyvatel, v roce 1970 29 domů a 93 obyvatel a roku 2003 je to 35 domů a 66 obyvatel.
V Albrechticích původně stávala tvrz - v místech pozdějšího ovčína.
Dnes zde najdeme hasičskou zbrojnici místního sboru dobrovolných hasičů, na začátku obce je truhlářství a pila Soukup a v létě se zde u rybníka konají dětské tábory.
Zajímavostí jsou sluneční hodiny na stavení č. p. 12 .
Druhou, velmi malou obcí, kterou jsem na své cestě navštívil, je Sedliště, které spadá pod Čejetice. První písemná zmínka o vsi je z roku 1592. V roce 2011 zde bylo 11 adres a 17 obyvatel. 
Na návsi je kaplička s křížkem a pamětní deskou obětí I. světové války. Na obou koncích obce jsou kříže a poblíž v lese se nachází přírodní rezervace Míchov, tvoří jí zbytek přirozeného listnatého lesa a bohatou hajní květenou.    

Jan Malířský