Jako první jsme připravily „Stezku skřítka Strakáčka“, která provedla děti Strakonicemi od naší školky (MŠ Čtyřlístek), přes Barvínkov, kolem řeky, přes soutok, až k mostu vedoucímu na Písek. Na děti čekalo po cestě 10 úkolů, které musely splnit. Jejich splnění zaznamenávaly s pomocí rodičů na papír, který pak každý den v 17 hodin mohly vyměnit před školkou za odměnu. Odměnou jim byl diplom, lízátko a skřítek pro štěstí.
Po cestě děti plnily úkoly nejen fyzické zdatnosti, ale prověřily si i své znalosti. Pokud si náhodou nevěděly rady, rodiče jim rádi s vyřešením úkolů pomohli. Některé děti se dozvěděly i něco nového o Strakonicích, například, že autor Hurvínka, Josef Skupa, se v našem městě narodil. Překvapivě mnohým dětem dělalo problém vzpomenout si, jak se jmenovali kamarádka a pejsek Hurvínka.
V instrukcích na webových stránkách naší školky se děti dozvěděly, co všechno budou na cestu potřebovat (papír a tužku a také igelitový pytlík, který pak použily na splnění jednoho z úkolů, a to sebrat a vyhodit do koše nějaké odpadky, které na zem nepatří), čímž pomohly čistit naše město od odpadků a zamyslet se nad ekologickými problémy dnešní doby.
Když jsme stezku připravovaly, měly jsme trochu obavy, zda o ni bude zájem. K našemu velkému překvapení se stezky, kterou si mohly rodiny s dětmi projít od 9. do 21. března 2021, zúčastnilo 79 dětí se svými rodinami. To nás velice potěšilo. Neméně nás potěšili strakoničtí občané, nikdo z nich, za celou dobu trvání stezky, neponičil jediný úkol.

Stezka Zajíčka ušáčka
Protože stezka skřítka Strakáčka měla velký úspěch a měly jsme spoustu pozitivních ohlasů, nejen od dětí, ale i od jejich rodičů, od 24. března 2021 startuje další stezka, tentokrát „Stezka zajíčka Ušáčka“. Stezku si mohou projít všechny děti (nejen z naší školky) kdykoli do 9. dubna 2021.
Veškeré potřebné informace ke stezce se dozvíte na webových stránkách naší školky MŠ Čtyřlístek Strakonice www.ms-ctyrlistek.strakonice.eu

Za kolektiv MŠ Čtyřlístek Strakonice Markéta Čarková