Ve Křtěticích je evidováno 78 adres a kolem sto padesáti trvale bydlících obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1335.
Krásu dávají obci domy ve stylu selského baroka. Jejich architektura se na rozdíl třeba od Blat ale liší. Typickým poznávacím znakem je jistá „ušatost“ štítu, to je tvarování obrysu štítu do vystupujících křivek. Krásných stavení a kulturních památek je zde hned několik. Můžeme mezi ně zažadit udedlosti č.p. 2, 7, 9, 19, 37 a v usedlosti č. p. 32 ještě stodola se špýcharem. Nádherný je statek č. p. 7, z velké části pustý se třemi štíty v selském baroku spojených cihlovou balustrádou z roku 1824, dále uprostřed vsi statek  z roku 1841 a další z roku 1838 - vše selké baroko.
Když se rozhlédneme kolem těchto skvostů, uprostřed návsi najdeme požární nádrž a za ní kapličku s křížkem. Na začatku návsi stojí pomník obětem I. světové války. Jižně od Křtětic, u státní silnice a vedle potoka s novým korytem i mostem, stojí nádherná kaplička.
Ves byla v roce 1662 oddělena od panství protivínského a připojena ke statku skočickému. Podle berní ruly zde bylo 12 statků osedlých: Jiří Vacek 26 strychů rolí, Matěj Budín 48 stryců, Jan Tůma 30 strychů, Jiří Mertl 30 strychů, Havel Šváb 48 strychů, Jozef Skoba 48 strychů, Václav Soukup 24 strychů, Jan Lukeš 48 strychů, Vít Marek 30 strychů, Vavřinec Vavruška 30 strychů, Matěj Rašinec 26 strychů a Ondřej Bláha 48 strychů, jeden grunt Buchtelovský 60 strychů, pustý a jeden zahradník Vít Procházka 7 strychů. Celkem 522 strychů rolí z nichž osívali 174 strychů na zimu a 100 strich na jaře.
V roce 1913 zde v obecním zastupitelstvu byli: starosta Josef Kolář, radní František Konvička a Jan Šváb, výbor František Skoba, František Hauser, František Šupitar, František Sýkora, Josef Mašek a Václav Šmitmajer, obecní slouha byl Jan Mužík, cihelnu měl František Konvička, hostinec měl  František Krejčí a kovárnu Tomáš Sýkora.
Ze spolků zde byl Sbor dobrovolných hasičů a Skupina sdružení malorolníků, chalupníků, domkářů a živnostníků.
Křtěticemi nemusíte jen projíždět, můžete se tu i ubytovat.  A to ve statku "U Zimů", kde je v apartmánech možné ubytovat 17 lidí a počítá se s rozšířením o dalších 12 lůžek. U usedlosti jsou dva výběhy v nichž se nachází lamy, kozy holanské a kamerunské ovce. Seženete tu také kvalitní med od místního včelaře a moravské víno z Dolních Bojanovic.

Jan Malířský, Strakonice