Tato žába je velmi užitečná a přísně chráněná. Žije ve středních polohách, mimo rozmnožování je na vodě nezávislá. Velikost samce je 4 až 6 cm, samice 6 až 7 cm. Přední končetiny má masité a zadní krátké.
Samice klade vajíčka na vodní rostliny. Pulci dosahují velikosti 8 až 18 cm.Vyplašena vydává hlasité zvuky a vylučuje odpudlivý výměšek, páchnoucí po česneku.


Karel Přerost, Strakonice