První zpráva o obci je k roku 1359, kdy je jmenován zdejší mlýn, který tehdy patřil k Řepici. Původní název osady byl Dvořec. Tvrz zde postavil patrně před rokem 1372 Předota z Řepice, když se oddělil od svých bratří. Druhá tvrz byla nad vsí v místech kde stojí boží muka. V roce 1509 patří ves k velkopřevorství ve Strakonicích. Dál zde byl Adam Řepický ze Sudoměře, pak Přech Lčovický z Čestic a další.
Požár mlýna Josefa Píchy 1.12.1930 vedl k založení místního hasičského sboru, starostou se stal Josef Křivanec.
Farou obec spadala ke Štěkni, školou k Řepici, starostou obce zde býval Josef Baron, kovářem Rudolf Hájek, obchod měla Anna Píchová a na hospodách byli František Přech a Václav Přib /nájemcem byl Josef Michálek/.
Z místních krás a zajímavostí najdeme ve Slaníku kapličku s křížkem, před obcí stojí jedny boží muka a druhou takovou stavbu najdeme na vršku vedle Slanické lípy. Pod obcí směrem k řece Otavě proti hospodě stojí bývalý mlýn a v obci je i několik zajímavých stavení.  

Jan Malířský