Svoji cestu jsem začal v Radošovicích (dříve Račovice) ležících v Miloňovické pahorkatině na pravém břehu Volyňky. Je zde 664 obyvatel, v obci mají vlastní fotbalové hřiště, hospodu i obecní úřad.
Vidět tu můžeme hned několik zajímavostí jako je výklenková kaplička na návsi s křížem a několik zajímavých stavení jako č. p. 1, 9, 10, 16 a 22. Nad vsí za tratí na křižovatce staré silnice stojí kříž a na jižním konci je zhotovený křížek u zahrady.
První zmínky o obci jsou z roku 1243, kdy Babor I. ze Strakonic ves i s kostelem sv. Prokopa a dalšími vesnicemi a dvory daroval řádu sv. Jana Jeruzalémského (Maltánům).
Roku 1652 bylo ve vsi 19 gruntů dobrých a 5 zkažených, největší měl sedlák Martin Novák a také Zikmund Kabeš, dál zde byli 4 chalupníci, jedna chalupa pustá a 2 domkáři. V roce 1860 je zde 40 domů 265 obyvatel, 1910 pak 52 domů a 350 lidí a 1930 57 domů a 318 obyvatel.
Starostou zde býval Václav Novák, na hospodách byly Alžběta Lopatková (měla i trafiku) a Josefa Němcová, kovářem byl Jan Draxal, mlynáři zde byli Josef Hálek, Matěj Rataj, Josef Šimák a Anna Samcová. Byl zde sbor dobrovolných hasičů a Spořitelní a záložní spolek pro Radošovice a okolí jehož starostou byl František Slavík.
Má druhá zastávka byla v Předních Zborovicích jimiž protéká řeka Volyňka a zastávku zde má vlak na trati Strakonice-Vimperk-Volary. Obec je členem Svazku měst a obcí Strakonicko.
První písemná zmínka o ní je z roku 1318. Je zde 105 obyvatel na východě od obce se zvedá zalesněný vrch Vlčiny. Jsou zde boží muka, kaplička s křížkem na návsi a ještě dvě kapličky v okolí, dál kamenný mlýn č. p. 9 sloužící jak penzion a park s pamětními Zborovickými lípami. 
Školou ves patřila ke Strunkovicím a farou ke Strakonicím. Starostou zde býval Tomáš Polák, cihelnu měl Václav Šula, hospodu Jan Polák, kolářem byl Jan Polák , mlynářem Václav Polák a trafiku měl Jan Oubram.
Poslední zastávkou byla tentokrát obec Kapsova Lhota, kterou protéká Svaryšovský potok, na návsi je rybníček, koloniál, návesní kaple sv. Ludmily z roku 1925 s křížkem, před ní mohutná lípa, při silnici na Strakonice je koupaliště a na protější straně křížek.
První zmínka o obci je z roku 1303 kdy se soudí Oldřich, děkan v Týně nad Vltavou a farář v Jiníně, se strakonickým převorem Verenbertem o desátek jež odváděla ves Kapsova Lhota a ves Třešovice.
Žilo zde v roce 1910 ve 26 domech 135 obyvatel, v roce 1921 150 obyvatel a roce 1930 ve 25 domech 146 obyvatel. V roce 2011 je zde vedeno 35 adres. 


Jan Malířský