Lažany jsou zámek ve stejnojmenné obci v okrese Strakonice. Postaven byl na místě starší tvrze ve druhé polovině šestnáctého století, ale dochovaná podoba je výsledkem barokní přestavby a pozdějších úprav. Budova zámku s přilehlým parkem je chráněna jako kulturní památka.

Poprvé v historii je připomínána obec Lažany v roce 1384, kdy náležela Ježkovi z Lažan. Po něm od roku 1402 až do poloviny 16. století, zde sídlil rod Žakavců.  Od roku 1525 sídlil na Lažanech Václav Žakavec, který v roce 1544 založil tvrz, dvůr a ves do obnovených desek zemských. V roce 1547 však prodává Lažany s dvorem a pustou vsí Volfovi Rýzmberskému z Janovic.O tři roky později koupil statek Pavel Kořenský z Terešova. Ten je zde jmenován ještě v roce 1572 společně s Adamem Kořenským. Po Adamu Kořenském získala statek dcera Alžběta, která jej připsala roku 1604 svému druhému muži Fabiánovi Jáchymovi Sekerovi ze Sedčic. Ten sídlil na Lažanech ještě v roce 1615.


Později byly Lažany připojeny k nedalekým Čekanicím. V roce 1668 oboje koupila Kateřina Enysová  rozená Vitanovská z Vlčkovic, ale již za 5 let je dále prodala Maryně Kateřině Enysové, rozené Častolárce z Dloulhé Vsi. V majetku rodu Enysů z Atterů a Iveaghů byly Lažany celé 18. a 19. století.


Středověkou tvrz v Lažanech, vybudovanou snad ještě v závěru 14. století a obklopenou rybníky, vystřídal dnešní jednopatrový dvoukřídlý zámek s jednoduchým pozdně barokním průčelím na severním křídle. Do starší stavební fáze tvrze náleží západní křídlo se starou valenou klenbou v zadním traktu, dále pak sklep pod severním křídlem, přístupný nepravidelně zalamovanou chodbou. Renesančně přestavěná tvrz byla barokně upravována zejména kolem roku 1760, dále pak v 19. století a v letech 1904 – 1924.


V roce 1989, za působení domova důchodců byla na zámku opravena fasáda. Od roku 1955 sloužil zámek jako domov důchodců. V roce 2002 byl zámek vydán restituentům a domov důchodců přestěhován do nově postavené budovy v Blatné. Kolem zámku je přírodní park. V průčelí zámku najdeme ještě čtvercové sluneční hodiny. V současné době není zámek ani park staronovými majiteli využíván k žádnému účelu a bohužel není ani patřičně udržován, takže tato hezká stavba pozbývá na kráse a  připomíná zámek, který někde uvnitř ukrývá Šípkovou Růženku. Fotky dokumentují stav zámku a okolí.

Jan Malířský, Strakonice