Srpnové srážky v roce 2002 přinesly to, co nikdo nečekal. Ve dvou vlnách spláchly povodně jižní Čechy. Zničené domy, silnice, strach, beznaděj a únava vládly těmto dnům dvacet let nazpět…

Ve čtvrtek 8. a v úterý 13. srpna 2002 zasáhly Budějovice dvě vlny velké vody. Šlo o největší povodeň v dějinách města. Ze svých koryt se vylily Malše (průtok 695m3/s, standardní průtok nad soutokem s Vltavou je přitom 7,35 m3/s) i Vltava (1310 m3/s, standardní průtok nad soutokem 20 m3/s).

Povodeň byla způsobena dvěma mimořádně vydatnými vlnami srážek ve dnech 6. až 7. srpna a 11. až 13. srpna, které způsobily extrémní průtoky na téměř všech tocích povodí Vltavy.

Během první vlny srážek dosahovaly na Českokrumlovsku a v Novohradských horách úhrny objemu 130 až 200 litrů/m2.

Petr Mentlík

Galerie z povodní roku 2002 najdete i v dalších článcích: