O tvorbě Vojtěcha Kubašty se v posledních letech začíná opět mluvit. Albatros znovu vydal Kubaštovy knihy a betlémy. O jeho díle se pořádají výstavy.
Na té naší uvidíte od 26. listopadu 2022 do 28. ledna 2023 více než stovku exponátů ze sbírky Jana Marouška, a to nejen slavné Kubaštovy pop-up knihy, ale také jeho grafické cykly, práce pro různá nakladatelství, ilustrace, pohlednice a drobné tisky, reklamní materiály a betlémy.

Kromě cenné sbírky schované za vitrínami si budete moci přečíst, prohlédnout a osahat znovu vydané pop-up knihy i se svými dětmi či vnoučaty. Na výstavě nebude chybět čítárna a malý tvořivý koutek.

Srdečně vás zveme rovněž na vernisáž 25. listopadu od 17 hodin v Městském muzeu Blatná.

Pop-up neboli vyskočit
Prostorové knihy, jejichž tvorbou se Kubašta proslavil, jsou v anglicky mluvících zemích označovány spojením „pop-up“, což v překladu znamená vyskočit. Díky této vlastnosti můžete u vybraných scén do děje příběhu sami zasáhnout například rozpohybováním kreslených postav či věcí.
Kubaštovy “hýbačky” ho proslavily především v zahraničí. Jeho slávu dokládá fakt, že po roce 2000 mu byla uspořádána souborná výstava v Berlíně (2003), následně na Floridě (2005) a v Chicagu (2006).
K prvním dvěma výstavám byly sběrateli jeho díla dokonce vydány i obsáhlé katalogy. U nás byl ale celkem neznámý.

Vojtěch Kubašta
Kubašta vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, nejprve se věnoval knižní grafice a ilustraci dětských knih. Později začal navrhovat knihy prostorové, které byly přeloženy do sedmatřiceti jazyků a byly určené především na vývoz do zahraničí. Spolupracoval i s Waltem Disneyem, pro něhož vytvořil prostorového Bambiho nebo Knihu džunglí. 

Za pozvánku na výstavu do Městského muzea v Blatné děkujeme Radku Řebřinovi