Jako první si je pozvala Základní škola Povážská do svých prvních a druhých tříd. Bylo to hned v úterý 5. září, první oficiální vyučovací den. S prvňáčky i druháčky jsme se tradičně zaměřily na bezpečnost v dopravě a na reálných případech ze Strakonicka jim vysvětlily, co všechno se může stát i přes stoprocentní soustředěnost a odpovědnost.

Maraton besed s různorodými tématy poběží celý školní rok. Během toho loňského jich proběhlo přes osmdesát.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice