Obec Mnihcov leží na svahu vrchu Háj /524 m/n.m./nad Velkým a Malým Mnichovským rybníkem. Je to osada návesního typu, zřejmě dodatečně rozšířená o další návesní jádro.
Území bylo podle nálezů mohyl v okolí zřejmě osídleno již v době halštatské. Období mladší hradištní v letech 950 - 1150 dokladoval i archeolog B. Dubský, ten zde potvrzuje původně dvě osady.
Původ jména obce, který není úplně jasný, vznil zřejmě od toho, že zde kdysi byl vladykou jistý Mnich. První písemné zprávy o obci jsou z roku 1243 od kdy patřila ves křižovníkům svatomářským, ač v té době zde byl již vladycký statek a na něm Albert z Mnichova. Později tento statek přešel na Václava Kozla z Mnichova, který je uváděn v roce 1368. Vladycký statek zřejmě nikdy nedosáhl statut tvrze a časem zanikl na pozemku nějakého gruntu. V roce 1251 darovala manželka Bavora I. ze Strakonic maltézskému řádu 66 hřiven stříbra na zakoupení dalších vsí mezi nimiž byl i Mnichov.

V roce 1318 Vilém Strakonický, bratr Bavora III., potvrdil a rozmnožil listem věnování svého předka Bavora I. a své matky Alžběty vsi Mnichov a Krty s dvorcem johanitům. V pozdějších letech je Mnichov spolu s Krty jmenován jako majetek panství strakonického potvrzeno v dokladech z let: 1569, 1654, 1790 a 1840.

Jak se měnil počet obyvatel podle let: 1869-626, 1880-633, 1890-592, 1900-541, 1910-560, 1921-589, 1930-577, 1950-446, 1961- 441, 1970-363, 1980-304, 1991-234, 2001-219 a 2011-246.

Pokud budeme v Mnichově hledat nějaké zajímavosti, určitě se zastavme u památkově chráněné usedlosti č. p. 7 a usedlosti č. p. 8 z 1. poloviny 19. století s obytným stavením s křídlovým štítem a s kamennou sýpkou ve dvoře. Za zmínku stojí i původně barokní kaple sv. Vojtěcha v roce 1854 přestavěná do nynější podoby, v které se nachází barokní oltář z 2. poloviny 17. století. Kaple se využívá i pro různé akce, např. výstavky a podobně. Dále v obci stojí kaplička - při příjezdu od Katovic, výklenková kaplička na silnici do Krt a křížky na krajích vsi.

Obec bývala přiškolena ke Katovicím, ale cesta do školy byla dlouhá a proto byla snaha o vlastní školu ve vsi. Po různých dohadech byla 19. 11. 1882 vysvěcena volenickým vikářem, velebným pánem P. Františkem Emirem za asistence velebného pána P. Tomáše Rosvalda faráře a biskupského notáře v Katovicích a velebného pána kaplana P. Jana Šilhavého také z Katovic. Po zpěvech žáků katovické školy pod vedení tamního řídícího učitele Matěje Berana a učitelů Antonína Medlína a podučitele Karla Duhana, proběhla ve zdejší kapli mše, kterou celebroval velebný pán P. Jan Šilhavý.

Škola byla slavnostně otevřena1. 1. 1883 a provizorním správcem byl ustanoven učitel školy v Katovicích Antonín Medlín a hned v prvním roce je zde 113 žáků. Předsedou okresní školní rady byl v té době Gustav Exceli. V místní školní radě je zvolen předsedou /zároveň starosta/ František Jánský a členové Josef Štěrba, Tomáš Vokáč, Jan Pavlík a František Samec. Toho roku je před školou i zahrádka.

Také v témže roce 23. 2. zemřel důstojný pán, Jeho Eminence Jan Valentin Jirsík biskup budějovický /nar. 1789, Kácov/. Ve věku 77 let zemřel katovický duchovní pastýř a biskupský notář pán P. Tomáš Rozvald 4. 7. 1884 a farním administrátorem se stal P. Jan Šilhavý. V listopadu 1884 je na biskupskou stolici v Českých Budějovicích dosazen nejdůstojnější pán biskup František hrabě Schönborn. V roce 1885 žáci zdejší školy složili zkoušku z náboženství v katovickém chrámu s panem vikářem P. Františkem Emmrem. Tyto zkoušky jsou prováděny každým rokem.

V roce 1888 27. února se začala kopat školní studna a výkop prováděli zedník Josef Opava s bratrem Františkem domkářem, dál zedník Josef Kohout a panský hajný Tomáš Cimburek všichni z Mnichova a 7. 7. 1888 je studna hotová. Ze studny si začali brát vodu vesničané, a tak bylo rozhodnuto studnu zamykat.

V roce 1891 odchází řídící učitel Antonín Medlín /1851, Nové Strakonice/ do Paračova rovněž i s industriální učitelkou Františkou Medlínovou, jeho manželkou, končí také učitel Augustin Raušer /1869, Příbram/ a nastupuje Jan Tejc učitel z Velkého Boru, jeho žena Marie vyučuje ženské práce a náboženství kaplan z Katovic pan P. Eduard Toušek.

V roce 1893 je otevřená druhá třída ve které je učitelkou J. Tomášková a v první je řídící učitel Jan Tejc /1854, Pole u Blatné/.

Zajímá vás, jak v Mnochově vypadalo v roce 1900 sčítání lidu? Prosím… Bylo tu: 98 domů, 541 obyvatel, 61 koní, 387 ks hovězího dobytka, 20 koz, 165 vepřů, 46 úlů, 1069 slepic, 177 husí a 10 kachen.

Druhá třída byla v č. p. 8 a pak 7 let v č. p. 9, 11 let e děti tísnili v jedné místnosti. 8. 3. 1903 by stavba zadána Vojtěchu Duškovi, mistru zednickému ze Strakonic. Ten se jel na kole 1. 5. podívat na jinou stavbu do Štěkně, přičemž sjel do strouhy, kolo se převrátilo a vyhodilo ho na silnici nešťastně hlavou na kámen, následkem toho 18. 5. 1903 zemřel. Stavbu převzal jeho bratr Karel Dušek z Týna nad Vltavou a dokončena je 28.9. 1903. K. Dušek provedl vymalování kaple i nátěr dveří. Od r. 1907 náboženství vyučuje kaplan z Katovic pán P. Jan Evangelista Eybl až do 30.11. kdy odešel do Prachatic a po něm je v Katovicích kaplan pan P. Ludvík Jakub. Při sčítání lidí je zde v 99 domech 560 obyvatel, ty vlastní 58 koní, 421 ks hovězího dobytka, 219 kusů prasat, 1369 slepic a 233 husí.

Období 1. světové zasáhlo většinu rodin ve vsi: učitel V. Chabr se vrátil z Písku jako neschopný zbraně. Dne 26. 7. 1914 byli odvedeni z č. p. 1 Karel Pavlovič, z č. p. 26 Josef Štěrba, z č. p. 64 dobrovolník Karel Kropáček a z č. p. 86 František Veselý. Dne 27. 7. narukovali z č. p. 2 František Opava, byl raněný do nohy v Srbsku, z č. p. 7 František Císař záložník zajatý v Rusku, z č. p. 7 František Cimburek záložník zajatý v Rusku, z č. p. 14.

Za pozvání do Mnichova děkujeme Janu Malířskému ze Strakonic.