První písemná zmínka o Neuslužicích je z roku 1315. Podle berní ruly zde bylo v roce 1652 5 statků osedlých: Jakub Rut 20 strychů rolí  (na zimu oséval 7 a jaře 6) a měl 2 koně. Mikoláš Kord měl 20 strychů rolí (5 + 5), Pavel Mařík 21 strychů rolí /(7 + 7), Václav Novák 29 strychů rolí (7 + 7/) a Jakub Homolka 21 strychů rolí (6 + 6), jeden zahradník osedlý  a to Václav Linhart s 1 strychem rolí, které osíval na zimu a 3 grunty byly pusté: Kočovský 20 strychů rolí, Hachlavský 29 strychů rolí a Navarovský 29 strychů rolí, všechny jejich role užívá vrchnost. Celkem  je zde 189 strychů rolí (32 + 29),  2 koně, 14 volů, 14 krav, 16 jaloviček, 25 ovcí a 23 sviní.
V roce 1912 mají společné Obecní zastupitelstvo jako v Litochovicích, v té době je zde na hospodě Vojtěch Blažek (i s trafikou), kovářem František Vojta a na škole řídící učitel Leopold Macháč, učitelé - Václav Kšanda a Alžběta Masopustová. Škola byla v Neuslužicích otevřena ročníkem 1897/1898, kdy zde je v 1. řídě 52 dětí a v 2. třídě 65 dětí a řídícím učitelem je Václav Kubrycht, učitelem František Mandelíček, náboženství učil P. Jan Podlaha kaplan z Volyně a ručním pracím učí slečna Alžběta Masopustová. Dne 21.6.1898 školu navštívil okresní školský inspektor Richard Branžovský. Dne 13.2. 1898 je zvolena místní školní rada: Jan Zdichynec - rolník ze Stříteže č.17, Jan Blažek - rolník z Neuslužic, Jan Pilnáček - hostinský ze Stříteže a náhradníci rolníci z Neuslužic Jan Kopence a František Pojsl.
Dne 5.3. 1898 se zde ustanovil Obecní výbor: předseda a starosta Jan Horejš, 1. radní Vojtěch Šrámek, 2. radní Josef Mařík a 3. radní Vojtěch Kloud. Na první schůzi jednají o přeřažení školy ze 3. do 4. třídy a stavbu nové kaple. Na kapli je zvolen stavební odbor: předseda Jan Novák rolník z č. 4, výboři - Josef Mařík a Vojtěch Blažek, stavební dozor měl Jan Kopenec a účetnictví vedl řídící učitel Václav Kubrych. Cílem bylo kapli postavit na počest 50 let vlády Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.
Plány zpracoval učitel řemeslnické školy ve Volyni Karel Ryska. Obec si vzala na stavbu půjčku a občané přispěli dary. Se stavbou se začalo v březnu 1898 a 23.10.1898 byla slavnostně vysvědcena P. Františkem Hromádkou děkanem ve Volyni. Při slavnostní mši zpívali ředitel Hudební školy ve Strakonicích Vojtěch Žipek, synové František Žipek, Josef Žipek řídící učitel v Řepici, Václav Zdeněk řídící učitel z Čepřovic a místní učitelé.
V roce 1899 je v neuslužické škole již 108 žáků a prodlužuje se polední přestávka, aby si děti z Litochovic stačily dojít na oběd. Vystřídali se zde učitelé náboženství, odešel kaplan z Volyně P. Felix Lipl a přišel kaplan z Volyně P. Vojtěch Pařízek. V roce 1901 zemřeli dva učitelé ze Čkyně, kteří zde na škole učili, a to Prokop Kuneš a Jan Zámečník. Ve školním roce 1901/1902 nastoupil nový řídící učitel Vojtěch Balík (1858, Hlivině) z Hodětic a na jeho místo tam šel zdejší řídící učitel Václav Kubrych.
Dne 2. března zemřel duchovní pastýř, důstojný pán pan P. František Hromádka, biskupský vikář a notář, děkan ve Volyni a po něm zde v roce 1905 nastoupil na děkanství veledůstojný pán pan P. Jan Davídek z Těnovic. Dne 1. dubna sem na školu z Nahořan nastoupil Bedřich Dubský (archeolog). Zástupci školy se zůčastnili vítání Jeho Veličenstva císaře F. Josefa I. ve Volyni, kterou navštívil při příležitosti návštěvy manévrů ve Štěkni v roce 1905. V srpnu 1906 po řídícím učiteli V. Balíkovi přišel Jan Švík.
Děti prohlížel okresní lékař MUDr. František Ult, jejich zdravotní stav nebyl nejlepší a hned 22. října do toho přišly spalničky a škola je až do 5. listopadu zavřena a následně znovu od 1. února  do 1. března 1909. I po jejím otevření byla slabší návštěvnost ve třídách.  Za ředitele školy K. Kadaně končí  posledních 18 žáků ročníkem 1965/66.

Jan Malířský, Strakonice