Novogotický zámek Vráž dnes tvoří dominantu lázeňského komplexu, který vhodně doplňuje přírodně-krajinářský park od architekta V. Skalníka. Vlastní budova zámku je jednou z nejmladších zámeckých staveb u nás a jako letní sídlo si jej v letech 1868 až 1875 podle návrhu stavitele Bedřicha Flohra nechali postavit Lobkowitzové.
V roce 1879 zámek vyhořel, ale během dvou let byl obnoven v původní podobě. V roce 1926 Lobkowitzové zámek prodávají Pomocnému spolku pro péči a zdraví soukromých úředníků a zřízenců v Praze. Záhy tak byl celý novogotický zámeček bezplatně předán na dobu pěti let Nemocenské pojišťovně soukromých úředníků a zřízencům se sídlem v Praze. Ta jej v 1932 odkoupila a podle projektů pražských inženýrů Trojníčka, Čermáka a Paula provedla v letech 1932 až 1936 přestavby a přístavby lázeňských budov.
Dne 11. ledna 1936 bylo nové sanatorium slavnostně otevřeno, přičemž základní vzhled a členění budov se dochovalo až do dnešních dnů. Za druhé světové války sanatorium sloužilo jako ozdravovna pro vojáky Wehrmachtu. Od roku 1946 však opět začalo plnit své původní poslání.
K 1.lednu 1957 byla založena lázeňská organizace Československé státní lázně Třeboň, kterou tvořily Čsl. státní lázně Třeboň, Čsl. státní lázně Bechyně a Čsl. státní lázně Vráž u Písku. V současnosti lázně provozuje společnost Lázně Hotel Vráž spol. s r.o. Lázně, kde se léčí zejména poruchy pohybového systému, jsou ideální pro všechny, kteří preferují klid a blízkost přírody. Jsou totiž na hony vzdálené rušným městským lázním. Okolní les, který nenásilně prostupuje do parku láká k dlouhým a tichým procházkám. V okolí je spousta romantických přírodních míst, jako např. Jezírko lásky, přírodní rezervace Čertova hora a Hrby, Novovrážský rybník, Kobyla, Jistec…, ale o tom snad zase až někdy příště.

Karel Kafka, Milevsko