V parku před kulturním domem u památníku Obětem komunistické zvůle se navzdory nepřízni počasí sešlo i letos několik desítek lidí. Promluvili jsme k veřejnosti společně s vodňanským duchovním správcem P. Josefem Prokešem a skautským vedoucím Ondřejem Madarem.
Starosta Milan Němeček poté s dalšími položil květinu a všichni přítomní na závěr setkání společně zazpívali hymnu, včetně její slovenské části. Následovalo společné posezení a oběd v kulturním domě, který zajistila ředitelka Michaela Piskačová se spolupracovníky.

Promítaly se dobové fotografie a skauti se při té ptali pamětníků na tehdejší zkušenosti a zážitky. Ti nahlas vzpomínali a snažili se vysvětlit nesdělitelné.

Za článek děkujeme Robertu Hunešovi, za fotky Kláře Hunešové