Nikde nepobíhali koledníci s pomlázkami, všude klid, tradice jsme omezili na minimum… Ani původně chystaná výstavka s velikonočním tématem se nekonala. A proto mi dovolte alespoň dodatečně předvést malou ukázku výrobků, které stvořily šikovné ruce paní Blanky Peterkové.

Marie Zdeňková