Lidmovice byly majetkem křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1262 byly i s Viticemi, Krašlovicemi a Pohorovicemi poskytnuty jako dar krále Přemysla Otakara II. klášteru sv. Jiří. V roce  1662 se Lidmovice, Vitice, Krašlovice a Křtětice oddělily od protivínského panství a vznikl z nich samostatný statek Skočice.
V té době je zde 6 statků osedlých: Tomáš Rychtár, Martin Zněníšek, Matouš Šíma, Řehoř Bakuk, Jan Pekařů, Ondřej Ježek, dál 4 rolníci na staveních zkažených a jeden chalupník.
K zajímavostem patří dvě lípy před Hošků, výklenková kaple sv. Matouše, zvonička z roku 2003 na místě zbořené kaple sv. Jana Nepomuckého, usedlost č. p. 14, hřebčín, hasičská zbrojnice a upravená náves, upravený pomník s křížkem za nádherným hřebčínem a u příjezdu v zatáčce je pomníček připomínající oběti havárie francouzských basketbalistů.
K významným osobnostem patří zdejší rodák pedagog František Bakule (1897  - 1957 Praha). Byl prvním ředitelem Jedličkova ústavu a vedl Bakulův dětský pěvecky sbor.

Jan Malířský, Strakonice