Ochotnické divadlo v Úsilném, dříve Voselnu, má více než stoletou tradici. První zaznamenané ochotnické představení „Honza v zakletém zámku“ sehrály děti z místní školy, a to již v roce 1906.

První premiéru dospělých ochotníků nacvičili hasiči v roce 1913. Po roce 1918 se vedle hasičů a školy věnovaly divadlu i čtyři nově založené spolky. Nové spolky měly svá vlastní jeviště a navzájem si vycházely vstříc. Diváci mohli ročně shlédnout čtyři i více ochotnických divadelních premiér. Hrálo se v hořejší hospodě U Prokšů a v dolejší hospodě U Třeštíků.

Na dlouholetou tradici ochotnického divadla v Úsilném navázal v poslední době Ochotnický spolek Voselno. Prvním kusem nového souboru byla Poslední nevěsta, úspěch mají opět Naši furianti v režii Gerharda Vocílky. Každý rok se hraje na návsi Narození Ježíška ve Voselnu.

Václav Mrázek, kronikář obce Úsilné, z archivů obce.