Tradičního novoročního výšlapu na vrch Čihadlo v Mladějovicích se zúčastnilo přes 60 místních i přespolních občanů. V cíli pochodu si každý mohl opéct buřta na připraveném ohni a zahřát se teplým čajem nebo grogem.

Vladimír Riederer