Řada klientů klubu se do té doby online vyučování neúčastnila, nebo používala jen mobilní telefon. „Kdybychom dětem notebook jen dali, nebyla by to dostatečná pomoc, protože s ním většina neumí pracovat. Každému druhému dítěti jsme pomáhali s vyřizováním přihlašovacích údajů, volali do školy. U nás v klubu mají plnou podporu, učí se u nás notebook používat, mohou si i vytisknout přípravy do školy,“ popisuje Martin Klajn, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež PREVENT Cross.
Online výuky se nyní v klubu účastní osm dětí, které nemají možnost se jinde připojit na online výuku přes počítač. Více v současné chvíli není možné kvůli protiepidemickým opatřením.
Podmínkou pro to, aby si dítě odneslo notebook domů je, že po dobu deseti dnů absolvuje online výuku v prostorách nízkoprahového zařízení. Za tu dobu děti zvládnou notebook používat a všechno si vyzkoušet. Teprve pak si ho odnesou a učí se samostatně z domova. „Děti měly často strach, že obsluhu notebooku nezvládnou. Ale třeba také obavy z toho, aby spolužáci a učitelé neviděli jejich pokoj nebo domácnost,“ vysvětluje Martin Klajn. „Mám radost, když vidím, že děti překračují bariéry, a to, čeho se bály, nyní s přehledem zvládají. Děti, které se online výuky vůbec neúčastnily, nyní říkají, že je to víc v pohodě, než si myslely. To je obrovský posun,“ dodává.
Nízkoprahový klub Cross získal zdarma 18 notebooků. Pět darovala Česká asociace streetwork, deset Česko.Digital a tři Nadační fond pomoci Karla Janečka. Nízkoprahové zařízení Cross ve Strakonicích provozuje nezisková organizace PREVENT 99. Klub je určený dětem a mladým lidem od 12 do 26 let. Sociální služby poskytuje svým klientům zdarma.

Kateřina Malečová Suková, PREVENT 99 z.ú., PR