Představení odehrají divadelníci 24. prosince od 10 hodin u mostu v Konopici.

Po představení následuje slavnostní otužilecký ponor do Volyňky!

Pavel Pechoušek, Čkyně