Burza škol Jihočeské hospodářské komory je akce, která je určená především žákům 7. až 9. tříd základních škol, výchovným poradcům, rodičům a všem zájemcům, kteří se zajímají o středoškolské vzdělávání.
Žáci mohou na burze získat  informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích a seznámit se také s možnostmi uplatnění absolventů v praxi. 

Redakce