Tato kulturně společenská akce měla velmi dobrou návštěvnost. Zahájení plesu provedl předseda mysliveckého spolku Strážka Číčenice František Holát, který přivítal všechny přítomné a popřál všem dobrou zábavu.
Následovalo vystoupení souboru Pootavských trubačů, kteří přednesli lovecké fanfáry a skladby starých mistrů včetně slovního doprovodu. K tanci a poslechu hrála opět kapela Netolická pětka.
Většina účastníků se v průběhu plesu dobře bavila jak tancem a poslechem hudby, tak i většina z nich si odnesla hodnotnou výhru z velice bohaté tomboly, která byla složena ze zvěřiny i darů od mnoha sponzorů

František Holát, Václav Novotný