Samotnou mši vedl farář Petr Koucký a o hudební program se postaral pěvecký sbor Svatobor Sušice a Práchenští trubači, kteří zvali na Svatohubertskou mši vytrubováním před kostelem zhruba půl hodiny před akcí. Při mši zněly žalmy,  Hubertská mše B dur a do kostela byl ceremoniálně vnesen na březových nosítkách majestátní jelen.

"Akce byla zorganizovaná perfektně, nezamyslický kostelík jí dodal krásnou atmosféru. Pořadatelé dokázali navíc zajistit i krásného jelena, což nebývá vždy zvykem, většinou se do kostela vnáší jen hlava, nebo vypreparované zvíře. Bylo vidět, že obec i myslivecký spolek se organizace zhostil skutečně zodpovědně," dodal Jan Řehoř, který se spolkem Prácheňští trubači na podobných akcích vystupuje.

Myšlenka na pořádání hubertské zrála v Nezamyslicích několik let, pořadatelé zvažovali náročnost akce, ale nakonec se slavnost přece jen uskutečnila a vydařila se na výbornou.
"Velké poděkování patří Josefu Brejchovi, který na slavnost opatřil nádherného jelena a také Janu Řehořovi, který vede Prácheňské trubače, kteří se postarali o slavností atmosféru. Opomenout nemůžeme ani pěvecký sbor Svatobor Sušice, který nás přijel v tak hojném počtu podpořit a vůbec všechny, kteří se starali o to, aby se mohl program konat," uvedl za Myslivecký spolek Nezamyslice Josef Hanzlík.

Přiblížil i legendu o svatém Hubertovi, který je patronem myslivců:
 „Hubert žil rozmařilým životem na královském dvoře a jediné co ho zajímalo byl lov. Po smrti své ženy, která tragicky zahynula při porodu jejich dítěte, se lovu oddal naplno. V rámci jedné štvanice, které se účastnil i Hubert s družinou přátel a služebníků, se mu zjevil kapitální jelen, po němž tak strašně toužil. Mezi parohy mu silně zářil kříž. Jelen se Huberta lidským hlasem zeptal, proč neustále hledá a loví zvěř a dodal, že je na čase aby začal hledat Boha. Hubert padl na kolena a uvěřil v Ježíše Krista. Zbavil se všeho majetku a uchýlil se k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu, který ho posléze vysvětil na kněze.“ A tak se Hubert stal patronem myslivců a propojil tak jejich svět se světem duchovním. 

Za zaslání příspěvku děkujeme Anně Karáskové.