Soutěže se zúčastnilo jedenáct týmů z prvního stupně. Za naši školu soutěžila dvě družstva, která se na tuto soutěž připravovala v rámci Zdravotnického kroužku. Letos to byl pro všechny obrovský úspěch a všem patří velká gratulace!

Mladí záchranáři si ověřili své znalosti v testu z pravidel silničního provozu, dopravních značek, povinné výbavy kola, v možnostech hašení jednotlivých druhů materiálů přenosnými hasicími přístroji, v používání prostředků improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, ve správném sbalení evakuačního zavazadla, v poskytování první pomoci a reálnému používání linek tísňového volání. Soutěžili v hodu granátem na cíl, ve srážení plastových lahví proudem vody ze džberové stříkačky, v topografii, v poskytnutí první pomoci, resuscitaci, znalostním testu z požární přípravy a první pomoci.

Adélce, Honzíkovi, Kájovi, Vašíkovi a Zdendovi patří velká gratulace za 1. místo!

Mladí zdravotníci museli své znalosti prokázat v praktické připravenosti na záchranu života, v poskytnutí první pomoci s použitím standardního obvazového materiálu i improvizovaných prostředků, v obvazové technice při ošetřování různých druhů poranění a transportu postižených. Nejnáročnější ze všech bylo stanoviště Minuty pravdy, kde soutěžící museli zvládnout minutovou resuscitaci na pěti figurínách.

Elišce K., Míše A., Elišce P., Míše L. a Matějovi gratulujeme k 2. místu v této soutěži.

Děkuji i Diance, Bětce, Filipovi a Vašíkovi za pomoc na stanovištích, kde se zhostili role figurantů, kterým soutěžící museli ošetřit simulovaná zranění. Všichni odvedli skvělý výkon!