Na silnici jsou závady, které je nutné opravit. Jedná se o opravu konstrukčníchvrstev vozovky. Během stavebních prací tak dojde k výměně podkladní, ložné a obrusné vrstvyvozovky. Součástí opravy je i úprava autobusových zálivů a odbočovacího pruhu na čerpací stanici,která se v úseku nachází. Dále bude provedena oprava propustků pod silnicí a sjezdy a dojdek úpravě odvodnění a krajnic.

Práce budou probíhat za částečné uzavírky komunikace I/4. Veškerá doprava tak bude vedenajedním jízdním pruhem kyvadlově. Provoz budou na místě řídit semafory. Oprava bude probíhat v rámci čtyř etap. Úplné uzavírky se budou v návaznosti na jednotlivé etapy stavby postupně týkat vedlejších silnic, a to III/107 směr Nahořany,III/14410 směr Lčovice a III/1442 směr Malenice.
Opravu bude pro Ředitelství silnic a dálnic provádět společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla vevýběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 14,7 mil. Kč bez DPH.
Práce by na místě měly býtdokončeny během prvního srpnového týdne.

Adam Koloušek, Ředitelství silnic a dálnic ČR