Kromě gratulací předal starosta Břetislav Hrdlička Filipovi i knihu s věnováním. Ocenil tím jeho mimořádné výsledky v soutěžích a olympiádách na školní, okresní i krajské úrovni.

Filip výborně reprezentuje nejen naši školu, ale i město Strakonice. Mezi jeho dosavadní úspěchy patří:

1.místo v okresním kole matematické olympiády

1.místo v krajském kole soutěže z chemie

1.místo ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan

1.místo ve školním kole soutěže Finanční gramotnost

1.místo ve školním kole zeměpisné olympiády

2.místo v okresním kole olympiády z dějepisu

Výčet jeho úspěchů je dlouhý a jistě není konečný, protože v nejbližší době Filipa čeká krajské kolo matematické olympiády a chemické soutěže, okresní kolo soutěže Finanční gramotnost a okresní kolo v olympiádě ze zeměpisu.

Jsme na Filipa všichni pyšní. Držíme mu pěsti stejně jako dalším nadaným žákům naší školy.

Za článek a fotky děkujeme Haně Vojtové, třídní učitelce 9. B Základní školy Dukelská ve Strakonicích