Pravidelně kynologický rok uzavírají Barvářské zkoušky a Barvářské zkoušky honičů. Bohužel se uzavřela i kapitola tradičních Barvářských zkoušek honičů v Chelčicích v režii Vladimíra Procházky, bývalého předsedy kynologické komise, a Miloslava Podlahy, jednoho z našich dvorních fotografů. Bohužel lesů ubývá, nejen v Chelčicích, a pořádání zkoušek každoročně ve stejné lokalitě členy mysliveckého spolku dost vyčerpává. Navíc narážíme na problém nízké účasti a malého zájmu o tuto zkoušky, i přes souhlasy s udělením titulů CACT a res. CACT od slušné řady klubů. Pokud tedy budeme Barvářské zkoušky honičů příští rok pořádat, v plánu kynologických akcí na rok 2022 jsou zadané, bude to jistě v jiné lokalitě.

Letošní ročník byl velmi zoufalý, ze sedmi přihlášených psů se dostavili tři – všichni obstáli a vzhledem k jejich nízkému počtu si zaslouží každý jeden z nich zmínku. Syn předsedy kynologické komise OMS Strakonice Jaroslav Blatský, předvedl výbornou práci drsnosrstého jezevčíka Falko z Dobevských střží. Falko obstál s počtem bodů 196 v I. ceně. Druhá v pořadí obstála Elen z Polesí bor. Fena německého křepeláka vedená Evou Liškovou s počtem bodů 146 v II. ceně a třetí statečný obstál Vojtěch Toušek s fenou štýrského brakýře Chilli z Třešňové zahrady ve III. ceně s počtem bodů 147 (limitní známka). Tímto děkuji MS Chelčice za skvělou přípravu a letitou spolupráci, snad se někdy opět poštěstí uspořádat s Vámi zkoušky.

Barvářské zkoušky a Barvářské zkoušky honičů nejsou totéž. Barvářské zkoušky (BZ) tvoří stopní dráha tzv. Kapaná (pokapaná vepřovou krví), kdy pes náseduje tento pach, až dojde k ulovenému kusu zvěře, druhý rozdíl je v tzv. odložení. Při těchto zkouškách pes musí v klidu a potichu 5 minut ležet na místě, kde jej vůdce odložil, disciplínu je možné provádět na volno (bez uvázání psa) nebo na řemeni, kdy je pes uvázán ke stromu na plně rozvinutém barvářském řemeni.

Oproti tomu Barvářské zkoušky honičů (BZH), tvoří stopní dráha "šlapaná". Tedy opravdu našlapaná spárkem zvěře, kdy pes sleduje pach raněné zvěře, který je odlišný od pachu zvěře zdravé. V praxi je toto umění velkou výhodou hlavně v případě, kdy zvíře po ráně (ať střelné nebo srážce s autem) tzv. nebarví – tedy nekrvácí. Je tedy velmi žádoucí raněný kus najít a ukončit trápení. Druhým rozdílem je ono výše zmíněné odložení. Při těchto zkouškách trvá odložení 2 x 5 minut, které odděluje výstřel. Na ten by pes neměl nijak výrazně reagovat, neměl by se snažit utéct, štěkat, kňučet nebo škubat za barvářský řemen. Opět je možné tuto disciplín provádět na volno i na řemeni, ale ruku na srdce. Na volno si troufnou jen ti nejlepší z nás, protože pes, který už si prošel loveckou praxí velmi dobře ví, co následuje po výstřelu a v zápalu radosti z blížícího se lovu (práce) může velmi snadno útéct a vydat se onu zvěř hledat.

Následující víkend nás čekaly právě zmiňované Barvářské zkoušky ve spolupráci s MS Modlešovice Hájek, kde už byla naštěstí účast hojnější. Nicméně náročná příprava zkoušek spolu s kombinací rychlého shánění místa na uspořádání zkoušek sehrála roli v konečném počtu psů, které bylo možné na zkoušky pustit. Přihlášeno tedy bylo 12 psů a 1 náhradník, na kterého došla řada hned po ránu, když se jeden z dříve přihlášených psů nedostavil. (Celé to bylo malinko komplikovanější, díky chybám v systému DogExams, které se neustále vyskytují a s přibývajícími aktualizacemi nemizí, spíše přibývají).

Rozhodčí posuzovali v sestavě: vrchní rozhodčí – Karel Uhlík, rozhodčí – Pavel Dobeš, Vlasta Vochová, Josef Voch a Luboš Rendl. Čekatelé – Simona Konvalinová a Václav Syrový, oba vrchní rozhodčí pochválil za dobré úsudky a shrnul v závěrečné zprávě, že jsou oba schopni samostatného posuzování.

Nejhojnější zastoupení dne měli jezevčíci všech možných druhů srsti a právě z nich vzešla i fena s nejvyšším počtem bodů a nejnižším věkem, byla jí právě náhradnice Irma z Těšínovských buků s vůdcem Janem Schánělcem, kteří předvedli nádhernou spolupráci vůdce a psa.

Se stejným počtem bodů 86 a v I. ceně, nicméně o malinko starší, skončila na druhém místě německá křepelačka Elen z Bolesí bor s Evou Liškovou, které se u nás na zkouškách zjevně letos zalíbilo. Třetí v pořadí obstála Kim od Hradu Hus, opět zástupce jezevčíků, s vůdkyní Zuzanou Beranovou. Dámy byly poslední I.cenou dne s počtem bodů 72. Dále obstálo 7 psů v ceně II. Jeden pes v ceně III. A karelský medvědí pes bohužel odstoupil, nicméně doufáme, že nejmenovaný vůdce si reputaci totálního zmatkáře v příští kynologické sezoně napraví a dá tak psovi šanci předvést,co v něm opravdu vězí.

Připravené stopní dráhy výborně prověřili připravenost psů pro výkon lovecké praxe a byly opravdu náročné. Proto všechna těm, kteří obstáli a rozhodčím, že stíhali tempo těch zapálených "barvářů". MS Modlešovice Hájek děkujeme za přípravu a propůjčení honitby.

Největší dík patří předsedovi kynologické komise Milanu Blatskému, který veškeré stopní dráhy připravil (opravdu se nebál psy prověřit) a strávil většinu svého volného času v lese, aby zkoušky vůbec mohly proběhnout. V neposlední řadě patří dík pivovaru Dudák za opětovné propůjčení stanů a lavic, díky čemuž mohlo vzniknout zázemí pro rozhodčí a vůdce se psi, kde se mohli na chvíli posadit a ohřát.

Za zaslaný článek a fotky děkujemem Haně Hejdukové z Okresního mysliveckého spolku Strakonice