Posvícení připadá na neděli, ale už v pátek 5. listopadu se v Lažánkách sešly ženy v krojích. Tuto tradici tu dodržují od roku 2010, jen covid ji na chíli přerušil. 

Dámy v krojích se za doprovodu harmoniky vydají od stavení ke stavení, všude zazpívají, s každým zatancují a dostane se jim náležitého pohoštění i něčeho na zahřání.

"Večer jsme pak zašli ještě do klubu turistů, kde se scházíme a dál se zpívalo při harmonice. Letos nás na ni doprovázela Eva Šmolíková, které patří velké poděkování," zmínila Marie Kovářová, podle které je tradice třeba dodržovat.

Tak zase za rok, na posvícení v Lažánkách!