Jeden takový křížek jsme měli doma na zahradě. Koupili jsme pozemek už s ním. Křížek se mi na zahradě uprostřed tehdejší skalky ani trochu nelíbil a tak jsem přesvědčila manžela, abychom ho dali pryč. Nechtěla jsem ho zničit, ale jen přesunout vedle parcely ke stoce. Ani nechci domýšlet, co asi znamenal a tak věřím tomu, že stál na rozcestí.  Křížek byl tedy přesunut vedle ke stoce pod jasany. Pravda, byl trochu nakřivo, ale lépe se to prostě nepodařilo. I tak to stálo úsilí tří silných chlapů.

Loni na podzim vzešel nápad od jedné zábořské rodačky a nyní chalupářky – upravit prostranství u křížku a narovnat jej. Ujali se toho s manželem, křížek natřeli a zařídili na obci jeho narovnání. Dokonce nám sem pan místostarosta přivezl lavičku.

Další křížek byl „znovuobjeven“ na staré cestě do Jindřichovic, na rozcestí Lažánky - Záboří – Jindřichovice. Znám to tam, ale nepamatuji si, že by tam někdy křížek stál. Byl povalený a zarostlý křovím. I tento křížek obec opravila a jeho okolí je teď krásně upraveno.

Všem zúčastněným na těchto opravách a úpravách patří velký dík.

Jaroslava Vodičková, Záboří