Na rozdíl od samičky, byl sameček ťuhýka o mnoho více plachý. Mláďata vyváděli ťuhýci velice brzy a byly mezi nimi značné rozdíly ve vyspělosti. To nejmenší obvykle bylo jenom z části opeřeno a většinou skončilo jako kořist predátorů.Mláďata byla po vyvedení z hnízda ještě značnou dobu krmena rodiči a pro svůj hladový křik,dožadování se krmení od rodičů, nebylo složité je objevit.
V současné době, vlivem negativní činnosti zemědělského hospodaření v krajině, objevit hnízdo ťuhýků není už tak jednoduché jako dříve. Náhodou jsem hnízdo objevil vedle myslivecké kazatelny a měl jsem možnost několik dní krmení mláďat fotografovat. Většinu potravy tvořil blanokřídlý hmyz. Sameček objevil místo značného výskytu sarančat a  dlouho jej využíval. Tuto potravu nejprve zbavil křídel a nohou a teprve potom saranče odnesl mláďatům. Jak je vidět na fotografii, i čmelák byl vhodnou potravou pro jeho mláďata.

František Novotný, myslivec a fotograf v jedné osobě