Hradiště dříve spadalo okresem pod Blatnou v této obci žil mistr kovářsky Antonín Lehečka. Jeho koníčkem bylo vytvářet ze starého železa různé věci, vykoval třeba hada, hrady, svůj rodinný dům, květiny, všechny druhy podkov. Vzácná byla tabule 9. května 1945, na které bylo napsáno, zde se setkal americký voják s ruským a podali si ruce. Taťka vyprávěl, že se to opravdu stalo, byl při tom, protože potřebovali ruský i americký voják něco opravit. Vše koval ručně - kladivo, kovadlina, výheň a jeho  mozolové ruce.  Na jedné tabuli je vykováno ze železa  ,,Bušil tu vesele do želez z ocele perlík můj nikdy víc nezazvoní''. Čest jeho památce.  Nyní se o vše stará jeho syn.                     

Marie Kovářová, Lažánky u Blatné