Vyrábění modelů dnes Pavla Böhma živí. „Nejdřív, asi od roku 2009, to byl koníček, kterému jsem se věnoval při práci. Už ale několik let mám vlastní ateliér,“ vypráví Pavel Böhm, který vede firmu PB Model. Jak se k této práci dostal? Od mala modelaří. „Stavěl jsem modely letadýlek. S modelařením jsem nikdy nepřestal. Stále mne to baví,“ vysvětluje. Nejprve ho oslovili z Jihočeského muzea kvůli modelu milíře, pak přišla nabídka z jednoho pražského ateliéru. „Dnes už to vyrostlo do velkých projektů, děláme malé i větší modely,“ vysvětluje Pavel Böhm. Jeho výrobky vznikají v měřítkách 1:10 000 až 1:1. 

Jihočeské muzeum se stalo jeho stálým zákazníkem. „Většina modelů je tam od nás. Vyrábím podle zadání, například jsme zhotovili středověkou vesnici Archeoskanzenu Trocnov,“ uvádí. Do vesnice je zabudovaná i elektronika, a to světelné moduly. Trvalo jí prý vyrobit několik měsíců. "Zvukové moduly jsou v hornických modelech v Rudolfovském muzeu,“ uvádí příklad dalšího vylepšení tvůrce. 

Ve své firmě PB Model je Pavel Böhm sám, podle náročnosti zakázky si najímá kolegy a občas tak pracuje v pěti až šesti lidech. K tvorbě využívá širokou škálu materiálů od extrudovaných modelovacích desek, přes silikonové hmoty na vytváření forem a odlévání lidských těl, polyuretanové pryskyřice, balsy, plastových destiček, plastové destičky, kovové i plastové profily, modelovací hmoty, polymerační sádry, termoplesty, různé druhy fólií po dřevo.

Vyrobit se prý dá model všeho. Vytvořil například model pevnosti Dobrošov v měřítku 1:430, model kostry vampýrky z Radomyšle v měřítku 1:1 nebo lidský mozek v měřítku 1:1. „Ten vznikl pro chirurgy, učí se na něm operovat nádory,“ vysvětluje. Za sebou má taky model neolitické vesnice v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. „Tam jsme dělali mimo jiné i mnoho dalších modelů do národopisné expozicejako mlácení obilí ve stodole, vinný sklep a zabijačkový dvůr,“ dodává Pavel Böhm. Nyní tam vyrábí modely jídel v měřítku 1:1 jako koblihy, trdelníky, kohouta na víně, okurky a mnoho dalšího. „Pro muzeum ve Strakonicích jsme realizovali modely leteckého kulometu v 1:1 a modely dvou historických plachetnic Galery 1:96 a Karaky 1:72,“ vypráví dál.

Momentálně Pavel Böhm pracuje na bezobratlých živočiších. Tvoří vážku, vznikne motýl, mravenec lesní a šnek, dále rostliny rašeliníku pro Jihlavské muzeum. Vše o velikosti 55 cm.